МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

 

28 – 29 ЮНИ 2013 година

 

 

гр. КАЛОФЕР

 

О Р Г А Н И З А Т О Р

МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ – основател и главен организатор

КМЕТСТВО КАЛОФЕР - съорганизатор

П А Р Т Н Ь О Р И

Тракийско дружество "Капитан Петко войвода" – гр. Варна

Музикална компания "SunriseMarinov"

Фолклорна телевизия "SunriseMusic"

С Т А Т У Т

ЦЕЛ: 1. Съществена цел на Събора е да предостави поле за изява,  както и сцена, на която младите таланти да „премерят сили".

2. Една от основните цели на Събора е да събере възможно най-много млади фолклорни таланти на едно място, за да им предостави възможност да се запознаят помежду си, да обменят координати и поддържат непрекъсната връзка. Да обменят информация, знания и опит.

3. Тъй като в Събора, могат да участват и творци над 18 години, т.е. студенти, професионалисти, и любители, целта ни е също и да приобщим всички тях, към по- младите таланти. Ще имат възможност да станат членове на Младежки Фолклорен Съюз, за да подпомагат младите таланти. Ще имат възможността да се състезават и в конкурсната програма, да покажат постиженията, въз основа на положения труд, пред широката аудитория, във фестивалната част на Събора. Ще могат да преживеят празника, в компанията на младите таланти.

5. Участието на професионалисти и самодейци, ще даде възможност на младите таланти да контактуват с тях, да почерпят от техните знания и опит, да съберат автентичен материал, който да стане част от техния репертоар и по този начин да ги популяризират.

6. Съхраняване и популяризиране на фолклорното наследство на България.

НАЧИН НА УЧАСТИЕ: Младежки Фолклорен Събор се състои от конкурсна и фестивална част.

?В конкурсната част могат да участват солисти, разпределени в групи от 4 клас до над 25 годишна възраст. Разделени в 3 категории. Вокални и инструментални групи, разпределени в 2 групи. Хорове, оркестри и танцови състави, разпределени в 3 групи, както и Ансамбли. Няма ограничения, относно пол, вероизповедание и др. Повече информация за конкурсната част на събора, може да намерите на страница № 3 – 5

?Във фестивалната част на събора могат да участват лица без ограничение в:  пол, раса, възраст, религиозни възгледи и др.

?Фестивалната част няма конкурсен характер и НЕ се оценява от професионално жури. Всеки участник получава сертификат за участие, а най-добрия участник получава награда на публиката. Повече информация за фестивалната част на събора, може да намерите на страница № 5 – 6

ЗАБЕЛЕЖКА! Младежки Фолклорен Събор ще се провежда,веднъж на всеки 3 години.

Р Е Г Л А М Е Н Т

К О Н К У Р С Н А   Ч А С Т

СОЛИСТИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 5 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I.ОТ 4 ДО 8 КЛАС

II.ОТ 9 ДО 12 КЛАС

III.ОТ 18 ДО 25 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

IV.НАД 25 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

И

3 КАТЕГОРИИ:

I.Музикални училища и ВУЗ – ове (фолклорни специалности)

II.Училища с интензивно изучаване на фолклорни дисциплини, специализирани школи и други подобни

III.Любители – Читалища, Любителски школи и др.

РАЗДЕЛИ

1. ВОКАЛЕН

2. ИНСТРУМЕНТАЛЕН

РЕПЕРТОАР – СОЛИСТИ:

1. ВОКАЛЕН РАЗДЕЛ –

- Първа възрастова група – 2 песни по желание на изпълнителите

- Втора възрастова група – 2 песни, едната от които да е безмензурна

- Трета и Четвърта възрастови групи – 3 песни, от които 2 безмензурни (едната от областта на участника, изпълнена акапелно).

2. ИНСТРУМЕНТАЛЕН РАЗДЕЛ

- Първа възрастова група – 2 хора по избор

- Втора възрастова група – 2 пиеси по избор

- Трета и Четвърта възрастови групи – 3 пиеси по избор, едната - от репертоара на известен изпълнител на инструмента, с който участникът се явява.

ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ

ДО 10 ЧОВЕКА

РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 3 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I.ОТ 5 – 8 КЛАС

II.ОТ 9 ДО 12 КЛАС

III.НАД 18 ГОДИНИ

И

ДВЕ КАТЕГОРИИ

I.Музикални училища и училища с профилирано изучаване на фолклор

II.Любители

РЕПЕРТОАР – ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ:

ДВЕ КОНТРАСТНИ ПИЕСИ, С ОБЩО ВРЕМЕТРЕНЕ ДО 10 МИНУТИ

ХОРОВЕ, ОРКЕСТРИ И ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

РАЗДЕЛЕНИ В 3 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I.ОТ 5 – 8 КЛАС

II. ОТ 9 ДО 12 КЛАС

III. НАД 18 ГОДИНИ

ХОРОВЕТЕ И ОРКЕСТРИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ:

- Първа група – 2 контрастни пиеси с общо времетраене до 10 минути.

- Втора и Трета група – 2 контрастни пиеси с общо времетраене до 13 минути.

ТАНЦОВИТЕ СЪСТАВИИЗПЪЛНЯВАТ:

- Първа група – 1, 2 или 3 танца (от различни етнографски области), с общо времетраене до 12 минути.

- Втора и Трета група – 1, 2 или 3 танца (от различни етнографски области), с общо времетраене до 15 минути.

АНСАМБЛИ (ХОР, ОРКЕСТЪР И ТАНЦОВ  СЪСТАВ):

МУЗИКАЛНО – ТАНЦОВИ СЮИТИ С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ, ДО 20 МИНУТИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Сингбеци НЕ се допускат!

За ТАНЦОВИТЕ СЪСТАВИ е разрешен плейбек!

НАГРАДИ

1-ва, 2-ра и 3-та награди, във всяка възрастова група, раздел и категория.

ГРАНД ПРИ, за най-добрия участник в конкурсната програма.

Награди ще се връчват също и от партньори на Младежкия Фолклорен Събор!

Награждаването ще се състои на Гала концерта на Младежки Фолклорен Събор. (29.06.2013 г.)

ЖУРИ

в състав:

1.диригент, композитор, инструменталист, педагог

2.вокален педагог, изпълнител

3.хореограф, педагог

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР:

  1. Попълвате и изпращате заявка за участие на e-mail: yff.organizers@gmail.com
  2. Заплащате такса за участие по банков път.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пазете и носете банковото бордеро със себе си, в деня на участието Ви!

РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ:

1. СОЛИСТИ: 10 лв. (за членове на МФС – 7 лв.);

2. КОЛЕКТИВИ: 5 лв. на участник (за членове на МФС – 3 лв.)

БАНКОВА СМЕТКА НА МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР:

БАНКА: ProCreditBank

IBAN: BG77PRCB92301043275912

BIC: PRCBBGSF

ОТНОСНО: Име на участника!

Ф Е С Т И В А Л Н А   Ч А С Т

Няма ограничения във възраст, пол, вероизповедание и др.

Всеки, който желае да участва във фестивалната програма на събора, попълва и изпраща заявка за участие на e-mail: yff.organizers@gmail.com

Солистите изпълняват до 3 произведения, с общо времетраене до 6 минути.

Колективите изпълняват програма до 12 минути.

Ансамблите изпълняват програма до 18 минути.

Изключения във времетраенето се допускат за зрелищни постановки, с цел, да не се наруши целостта им.

В такъв случай се изпраща видеозапис на цялото изпълнение на адрес: гр. Варна, п. к. 9 000, ул. "Константин Доганов" № 30. За МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР, в 14 дневен срок от получаване на записа, ръководителите получават отговор с това, дали ще участват с постановката.

Такса участие: ВСЕКИ УЧАСТНИК ЗАПЛАЩА 5 лв. ( за членове на МФС – 3 лв.), по горепосочената банкова сметка.

ЗАБЕЛЕЖКА! Фолклорните облекла са за предпочитане!!!

ЗАБЕЛЕЖКА! Участниците във фестивала получава сертификат.                       Ще бъде присъдена награда на публиката.

***

ВНИМАНИЕ! Всички заявки за участие в конкурса и фестивала се изпращат до 10.06.2013 год.

ЗАБЕЛЕЖКА! За участниците във Фестивала, сингбеци СЕ допускат!

В РАМКИТЕ НА СЪБОРА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ:

1. ФОЛКЛОРНА СРЕЩА - на участници, преподаватели, любители, жури, медии и бележити професионалисти в областта на българското народно творчество.

Участието в срещата е препоръчително и безплатно!

Фолклорната среща ще се състои на 29.06.2013 г. от 19:00 ч. в Концертна зала на Народно читалище "Христо Ботев" – гр. Калофер.

2. ГАЛА КОНЦЕРТ, В КОЙТО ЩЕ ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ:

  1. Лауреатите на конкурса
  2. Спечелилият наградата на публиката във фестивалната част.
  3. Изявени изпълнители на Музикална компания "SunriseMarinov"
  4. Членове на журито
  5. Изявени изпълнители и колективи, членове на МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ -  гр. В А Р Н А

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Транспорт, храна и нощувки са за сметка на участниците.

2. Организационният щаб може да съдейства, относно уреждането на нощувки и храна за участнниците, на преференциални цени.

3. Организационният щаб си запазва правото да заснема изпълнения по време на конкурсната и фестивална  част, както и на гала концерта на Младежки Фолклорен  Събор.

За контакти:

тел.: 089/ 696 78 74

e-mail: yff.organizers@gmail.com

Лице за контакти:Николай Гурбанов

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info